postheadericon Rodzaje ergonomii

Wiedząc już co to jest ergonomia, warto poznać jej rodzaje, wyróżnia się bowiem jej dwa typy – ergonomię koncepcyjną i ergonomię korekcyjną. Ergonomia koncepcyjna jest wprowadzeniem zasad ergonomii w chwili opracowania koncepcji oraz projektowania. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i tym samym wyeliminowanie wszelkich czynników, które mogłoby szkodzić, a także zredukowanie czynników, które mogłyby obciążać pracownika. Ponadto ten typ ergonomii powinien być wykorzystywany jeszcze na etapie projektowania.

Ergonomia korekcyjna z kolei zajmuje się korektą warunków pracy poprzez unowocześnienie pracujących już maszyn oraz urządzeń. Ponadto ergonomia korekcyjna para się również wdrażaniem elementów, które zabezpieczą ludzi przed niekorzystnymi wpływami związanymi z warunkami pracy. Ten typ ergonomii ma na celu wyeliminowanie zagrożeń, usunięcie szkodliwych czynników, a także zapewnienie jak największej wydajności pracy przy czym należy wykorzystywać jak najmniejsze obciążenie. Wyjaśniając bardziej szczegółowo, zadaniem ergonomii korekcyjnej jest eliminacja wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowość czy to w pomieszczeniach pracy, w maszynach, urządzeniach itp. Należy jednak wiedzieć, że ergonomia korekcyjna oraz ergonomia koncepcyjna wzajemnie się uzupełniają, a co za tym idzie, są ze sobą powiązane.

Nawiązując do tego czym jest ergonomia, należy mieć świadomość, że jest to nauka, która zmierza do jak najlepszego wykorzystywania narzędzi, maszyn, a także urządzeń, technologii, organizacji oraz materialnego środowiska pracy. Włączyć w tę kwestię należy również przedmioty codziennego użytku do wymagań oraz potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych ludzi. Ergonomia ma szerokie zastosowanie. O tej nauce coraz częściej słyszymy, gdyż zyskuje ona na popularności. Warto wiedzieć, że w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zwykło się zatrudniać ergonomistów, którzy mają za zadanie wprowadzenia do firm takich rozwiązań, które usprawnią jej funkcjonowanie.